03:58 ICT Thứ bảy, 16/02/2019
TUYỂN SINH LIÊN TỤC VÀ XÉT TUYỂN NHIỀU ĐỢT TRONG NĂM: Y SỸ - DƯỢC SỸ - ĐIỀU DƯỠNG
Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 605
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 607
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 605
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 607
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 605
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 607
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 363
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 384
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 384
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file_put_contents(/home/ydbn/domains/yduocbacninh.com/public_html/logs/ip_logs/873971804.log): failed to open stream: Permission denied in file /includes/class/flood.class.php on line 104
Nên chú ý Nên chú ý: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in file /includes/class/mysql.class.php on line 98
Dự tuyển trực tuyến
Tuyển sinh 2016

Tin nhà trường»Thông báo

Chương trình tập huấn cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh 2015.

Thứ hai - 06/07/2015 10:54
admin

admin

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh ban hành nội dung chương trình tập huấn cán bộ, giáo viên toàn trường năm 2015 như sau:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH

       TRƯỜNG TCYD BẮC NINH

         --------------***------------- 

             Số:  214  /KH-YDBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ---------------***---------------

            Bắc Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2015

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN

(Từ ngày 07/7/2015 đến ngày 09/7/2015)

Thực hiện chương trình năm học 2014 – 2015. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh ban hành kế hoạch tập huấn cán bộ, giáo viên toàn trường như sau:

1.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,biết xây dựng kế hoạch, xây dựng môi trường hoạt độngchuyên nghiệp, tổ chức các hoạt động trên các mặt công tác có hiệu quả.

- Tạo sự đồng nhất trong quá trình chỉ đạo chuyên môn tại các cơ sở đào tạo của Nhà trường.

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên được giao lưu học hỏi, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ .

2.  YÊU CẦU

- 100% cán bộ, giáo viên phải tham dự  với tinh thần nghiêm túc, chuẩn bị trước các tài liệu liên quan.

- Tham gia đầy đủ các nội dung, đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong quá trình dự giảng giáo viên cần tích cực nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc, ghi chép đầy đủ các nội dung tại buổi giảng và nhận xét, góp ý tiết giảng và nộp nội dung về cho thư ký ngay sau khi tiết giảng kết thúc. (Thư  ký phát phiếu nhận xét).

- Đối với báo cáo viên: Chuẩn bị đầy đủ các nội dung được phân công, triển khai trong đợt tập huấn trước khi thực hiện;

3. Thời gian:Từ 7h00 ngày 07/7/2015 đến 17h00 ngày 09/7/2015.

4. Địa điểm:Tại Cơ sở 1 – Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh, Khu Khúc Toại – Phường Khúc Xuyên – Thành phố Bắc Ninh.

5. Thành phần: BGH, Cán bộ, giáo viên các cơ sở (Có danh sách kèm theo).

6. Nội dung:

- Dự giờ giảng của giáo viên.

-  Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015.

-  Báo cáo của hội đồng xây dựng chương trình khung.

-  Kế hoạch tổ chức thi cấp trường các môn học chủ công của ngành đào tạo.

-  Kế hoạch quản lý lầm sàng bệnh viện đối với học sinh.

- Hội đồng kiểm định chất lượng báo cáo sơ bộ lần 1, tiếp tục giao nhiệm vụ, thời gian cụ thể cho các bộ phận, cá nhân liên quan.

- Kế hoạch quy hoạch cán bộ giáo viên năm học 2015 – 2016 và dự kiến quy hoạch cán bộ chủ chốt, đội ngũ giáo viên giai đoạn 2015 – 2020.

- Tập huấn công tác quản lý, đối nội, đối ngoại, chế độ chính sách, cán bộ chủ chốt.

Nội dung chi tiết

Stt

Thời gian

Nội dung tập huấn

Bộ phận

Địa điểm

Ghi chú

  1.  

7h30-11h30 06/7/2015

Dự giờ giảng của giáo viên(Có danh sách kèm theo).

 BGH, Trưởng các cơ sở, Khoa phòng, toàn thể giáo viên, kỹ thuật viên  Nhà trường.

LT: P 201

TH: PTH

5 gv giảng

  1.  

13h30-17h30  06/7/2015

- Dự giờ giảng của giáo viên(Có danh sách kèm theo).

- Tổng hợp, nhận xét, đánh giá, góp ý giờ giảng.

BGH, Trưởng các cơ sở, Khoa phòng, toàn thể giáo viên, kỹ thuật viên  Nhà trường.

LT: P201

TH: PTH

3 gv giảng

  1.  

7h30-11h30  07/7/2015

- Khai mạc.

- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015.

- Báo cáo sơ kết 6 tháng  của các cơ sở.

- Báo cáo sơ kết của các phòng, khoa, trung tâm

- ý kiến tham luận

 

 

- Chỉ đạo công tác 6 tháng cuối năm 2015.

- Phòng TCHC

- Phòng TCHC

 

- Trưởng các cơ sở.

-Trưởng phòng, khoa, trung tâm.

- Cán bộ, giáo viên, kỹ thuật viên, cnv

- Hiệu trưởng.

Hội trường

 

  1.  

13h30-17h30  07/7/2015

- Báo cáo đánh giá đề cương, bài giảng, giáo án.

- Báo cáo của hội đồng xây dựng chương trình khung.

- Kế hoạch tổ chức thi cấp trường các môn học chủ công của ngành đào tạo.

 

- Kế hoạch quản lý lầm sàng bệnh viện đối với học sinh.

- Báo cáo kết quả về kiểm định chất lượng lần 1 và giao nhiệm vụ, thời gian cụ thể cho các bộ phận, cá nhân liên quan văn bản kiểm định chất lượng Nhà trường.

- Tham luận, Ý kiến đề xuất, kiến nghị.

 

- Kết luận

- Khoa Y, Dược, Cơ bản chuẩn bị.

- Phòng Đào tạo

 

- Khoa Dược chủ trì, phối hợp khoa Y, phòng đào tạo chuẩn bị.

- Khoa Y

 

 

- Phó chủ tịch hội đồng

kiểm định chất lượng.

 

 

 

 

- Cán bộ, giáo viên, kỹ thuật viên, cnv.

- Hiệu trưởng

Hội trường

 

  1.  

7h30-11h30 08/7/2015

- Kế hoạch quy hoạch cán bộ, giáo viên năm học 2015 – 2016 và dự kiến quy hoạch cán bộ, đội ngũ giáo viên, kỹ thuật viên chủ chốt 2015 - 2020 của Nhà trường.

- Dự kiến chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp mới.

- P. TCHC

- Cán bộ chủ chốt.

 

 

 

- P. Tài chính – Kế toán

 

Hội trường

 

  1.  

13h30-17h30  08/7/2015

Tập huấn công tác quản lý, đối nội, đối ngoại, cách thức lập kế hoạch làm việc hiệu quả cho cán bộ chủ chốt.

+ Chỉ đạo và kết luận

- BGH, Phòng TCHC

 

 

- BGH

Hội trường

 

7.Tổ chức thực hiện:

- BGH giao cho P.TCHC chủ trì, chuẩn bị báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm năm 2015, dự trù công tác phục vụ: Lễ nghi, khánh tiết, nơi nghỉ, chế độ tập huấn…

- Các HĐ, Cơ sở, Khoa, bộ phận chuẩn bị kế hoạch chi tiết, báo cáo bằng văn bản cụ thể về tình hình trước khi họp HĐ, tổng hợp kết quả các nội dung chuyên môn, thông báo cụ thể tại buổi họp tổng kết.

- Ngày 02/7/2015 các bộ phân liên quan gửi nội dung về cho TP TCHC: Phạm Thành Đạt – email: datbk1979@yahoo.com

 

Nơi nhận:

- BGH,

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm

- Lưu vt

HIỆU TRƯỞNG

      (Đã ký)

 

 

Ts. Lê Đức Mạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a
Bạn cần đăng nhập thành viên để sử dụng chức năng này

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Trường Trung cấp Y tế Trung ương được đổi tên theo Quyết định số: 1441/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đổi tên Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh thành Trường Trung cấp Y tế Trung ương Trụ sở Trường đặt tại: Phường Khúc Xuyên - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh....

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website yduocbacninh.com từ đâu?

Nhà trường.

Bạn bè giới thiệu.

Trên công cụ tìm kiếm.

Trên các phương tiện truyền thông khác.

Hỗ trợ trực tuyến

HÒM THƯ GÓP Ý

bangiamhieuydbn@gmail.com

0904236355

  Ban Tuyển Sinh 1

0976 124 476

  Ban Tuyển Sinh 2

0989 898 569

Video Nhà trường

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH TUYỂN SINH: Y SỸ, DƯỢC SỸ, ĐIỀU DƯỠNG