04:04 ICT Thứ năm, 11/09/2014
TUYỂN SINH LIÊN TỤC VÀ XÉT TUYỂN NHIỀU ĐỢT TRONG NĂM: Y SỸ - DƯỢC SỸ - ĐIỀU DƯỠNG
Dự tuyển trực tuyến
Thông báo tuyển sinh 2014

Phòng - Ban

Quy định Về việc quản lý lâm sàng tại bệnh viện

Thứ hai - 10/06/2013 10:38
Quy định Về việc quản lý lâm sàng tại bệnh viện

Quy định Về việc quản lý lâm sàng tại bệnh viện

Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh quy định và hướng dẫn về việc quản lý lâm sàng tại bệnh viện, cụ thể như sau

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH

–––––––

Số: …../QĐ - YDBN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––

 

            Bắc Ninh, ngày.….tháng…..năm 2013

QUY ĐỊNH

Về việc quản lý lâm sàng tại bệnh viện

Căn cứ quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Theo định hướng chỉ đạo coi trọng dạy học thực tập lâm sàng tại bệnh viện,  thực tập lâm sàng là yếu tố quan trọng, tạo cho học sinh những kiến thức, kinh nghiệm thực tế nhất định, quyết định việc nâng cao chất lượng tay nghề cho học sinh; Để kịp thời chấn chỉnh một số thiếu sót trong công tác quản lý lâm sàng tại bệnh viện, theo đề nghị của trưởng phòng Đào tạo và trưởng các khoa Y, Dược.

Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh quy định và hướng dẫn về việc quản lý lâm sàng tại bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Đối với giáo viên phụ trách lâm sàng:

- Nắm vững kế hoạch thực tập lâm sàng, nội dung lâm sàng, các nhóm học sinh theo các văn bản kế hoạch đào tạo của phòng Đào tạo.

- Phổ biến các quy định về lâm sàng, các quy định của bệnh viện để học sinh được biết.

- Phối hợp với giảng viên, bác sỹ của bệnh viện để hướng dẫn thực hành cho HS. Giáo viên hướng dẫn học sinh cách làm bệnh án hoặc kế hoạch chăm sóc đối với từng trường hợp bệnh cụ thể; hướng dẫn kỹ thuật tại giường bệnh cho HS.

- Có trách nhiệm giám sát và hướng dẫn cho HS khi thực hành tại giường bệnh. Trên cơ sở kế hoạch giảng dạy, giáo vụ khoa sắp xếp, phân công giáo viên đi lâm sàng phù hợp, đảm bảo luôn có giáo viên của trường hướng dẫn, quản lý HS tối thiểu 2 ngày/tuần.

- Liên hệ với các bác sỹ, điều dưỡng của Khoa để thực hiện kế hoạch giảng dạy; làm các thủ tục khi HS chuyển khoa. Phải bảo đảm HSSV thực tập, học tập được các chỉ tiêu bắt buộc theo quy định.

- Quản lý sổ tay lâm sàng giáo viên để theo dõi kế hoạch thực tập, giảng dạy và các chỉ tiêu, đánh giá thực hành của HS. GV có trách nhiệm và kết hợp với nhóm trưởng điểm danh HS đầu buổi, cuối buổi thực tập và điểm danh đột xuất.

- Nhà trường có thể kiểm tra đột xuất việc hướng dẫn của giáo viên tại bệnh viện. Trường hợp giáo viên không có mặt tại bệnh viện theo lịch giáo vụ khoa sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

- Kết thúc đợt thực tập, giáo viên phụ trách kiểm tra lại sổ quản lý lâm sàng của các nhóm (về danh sách điểm danh, phiếu điểm từng khoa) và nộp sổ quản lý về phòng đào tạo chậm nhất 3 ngày kể từ ngày kết thúc thực tập. GV phải ký xác nhận vào từng phiếu điểm của từng nhóm, xác nhận những trường hợp có sửa chữa điểm trong từng phiếu điểm khoa. Trường hợp giảng viên, bác sỹ của bệnh viện sửa điểm phải có chữ ký xác nhận của giảng viên, bác sỹ đó. Trường hợp học sinh tự ý sửa điểm, không có chữ ký xác nhận của bác sỹ (do quá trình quản lý sổ lâm sàng không tốt), giáo viên phải báo cáo và xác nhận các trường hợp đó để nhà trường có hình thức xử lý.

- Trong sổ tay lâm sàng, giáo viên phụ trách phải ghi chép đầy đủ các công việc đã thực hiện tại các Khoa; ghi nhật ký các sự việc xảy ra, những ý kiến đề xuất (do mỗi bệnh viện có đặc thù, yêu cầu khác nhau);

- Gửi bản xác nhận ngày đi lâm sàng cho giáo vụ khoa, phòng đào tạo để thanh toán tiền hỗ trợ đi lâm sàng.

2. Đối với học sinh:

          - Nắm vững lý thuyết các môn học trước khi học lâm sàng. Phải đạt đủ điều kiện thực hành tiền lâm sàng.

          - Phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định về học lâm sàng và kế hoạch lâm sàng của Nhà trường, không được tự ý xin chuyển địa điểm thực tập lâm sàng. Trường hợp đặc biệt phải có đơn trình bày trước thời gian đi lâm sàng 1 tuần.

- Tôn trọng các nội quy bệnh viện, các quy định của khoa phòng. Tìm hiểu các quy định, chế độ làm việc của các khoa (giờ giao ban, chế độ trực, giờ đi khám bệnh, giờ đi buồng, giờ phát thuốc, các biểu mẫu, hồ sơ của bệnh nhân…) để có thể lên kế hoạch học thực tế cho phù hợp.

- Hs phải chấp hành đúng giờ làm việc theo giờ làm việc hành chính của khoa hoặc theo ca trực do khoa phân công. HS được xem như vắng một buổi thực tập lâm sàng nếu: Đi trễ/về sớm quá 15 phút hoặc có mặt trong bệnh viện nhưng không đúng vị trí theo lịch thực tập hoặc không có mặt khi điểm danh đột xuất. HS vắng thực tập phải xin phép trước (trừ những trường hợp đột xuất). Tất cả các lý do vắng mặt phải hợp lý và được Giáo viên phụ trách lâm sàng và bác sỹ tại khoa thực tập chấp nhận.

- Trường hợp học sinh bỏ trực không lý do, không được sự đồng ý của bệnh viện thì chịu kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

          - Rèn luyện tác phong chững chạc, nghiêm túc ngay trong khi học lâm sàng, bao gồm tinh thần thái độ, trang phục sạch sẽ, đầu tóc nghiêm chỉnh, gọn gàng, đầy đủ thẻ sinh viên đi lâm sàng; đầy đủ các vật dụng cần thiết như sổ ghi chép, ống nghe, bộ đo huyết áp, trang phục công tác …

          - Học sinh phải thực hiện nếp sống văn minh tại bệnh viện: nghiêm cấm sử dụng điện thoại trong khi học và làm việc; không làm việc riêng trong khi thực tập; nói chuyện riêng, ngồi ghế đá bệnh viện trong giờ làm việc; không ăn quà, không vứt rác, không khạc nhổ bừa bãi, không hút thuốc, không đưa bạn bè vào nơi thực tập; không đánh nhau hoặc gây mất đoàn kết…

          - Tự giác, chủ động trong thực tập lâm sàng, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của khoa khi được phân công: ghi chép hồ sơ bệnh nhân (các phiếu xét nghiệm, phiếu cấp phát thuốc, theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, đưa bệnh nhân đi chụp X quang, vệ sinh nơi làm việc…; tập hỏi bệnh, tập các kỹ năng khám bệnh, tập làm các thủ thuật như tiêm, truyền dịch, cho bệnh nhân thở oxy, thay băng, thông tiểu…. Tránh làm cản trở các hoạt động chuyên môn của nhân viên, bác sĩ của khoa.

- Học sinh nộp các bệnh án hoặc KHCS cho các nhóm trưởng khi kết thúc đợt thực tập. Bệnh án do học sinh viết tay, tự làm đầy đủ, không mang tính đối phó. Nghiêm cấm các trường hợp làm hộ, viết hộ. Học sinh vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy chế.

- Tuyệt đối không gian dối trong quá trình thực hành nghề nghiệp: mạo danh, lừa đảo….

- Mỗi một nhóm học sinh lâm sàng sẽ có 1 nhóm trưởng phụ trách. Nhiệm vụ của nhóm trưởng trong quá trình thực tập lâm sàng như sau:

+ Tổ chức, phân công các thành viên trong tổ, đảm bảo cho các bạn ở đúng vị trí của mình trong quá trình thực tập, kiểm tra nhắc nhở các bạn về thẻ học sinh, trang phục công tác…

+ Làm cầu nối giữa các học sinh và giáo viên phụ trách, bác sỹ tại bệnh viện, cung cấp kịp thời cho các giáo viên những thông tin liên quan đến việc thực tập của các thành viên trong tổ.

+ Liên hệ giáo viên và tổ chức, nhắc nhở các thành viên trong nhóm đảm bảo đúng giờ dạy và học.

+ Quản lý sổ lâm sàng (bảo quản và lưu giữ), trung thực trong việc giữ sổ, không đưa cho các thành viên khác trong nhóm. Cấm các trường hợp giữ hộ, mượn sổ lâm sàng…

+ Công khai điểm lâm sàng cho các thành viên nhóm biết ngay sau khi có kết quả chấm điểm của giáo viên bệnh viện.

+ Nghiêm cấm các hành vi xin điểm, chạy điểm, sửa chữa điểm thành phần các khoa.

+ Khi bắt đầu đợt thực tập, nhóm trưởng liên lạc với giáo viên phụ trách LS và cán bộ phụ trách của bệnh viện hướng dẫn các bạn vào phòng, chờ bác sỹ đến hướng dẫn nội quy, quy định đầu đợt thực tập lâm sàng.

+ Cùng với các bạn HS được giáo viên phụ trách LS dẫn đi giới thiệu các khoa phòng, chào ra mắt các bác sỹ trong Bệnh viện, các Trưởng khoa, điều dưỡng trưởng.

+ Trong quá trình thực tập, hàng ngày nhóm trưởng điểm danh và báo cáo với giáo viên phụ trách LS. Tập trung các bạn đúng giờ, chuẩn bị sẵn các phương tiện dạy và học, bệnh án trước khi bác sỹ đến phụ trách hướng dẫn thực tập. Vào sáng thứ hai đầu tuần, ngay sau giao ban, nhóm trưởng tập trung các chỉ tiêu lâm sàng mà các bạn đã thực hiện trong tuần trước để báo cáo với giáo viên phụ trách. Vào ngày thứ sáu, chọn bệnh nhân, phân công các bạn làm bệnh án hoặc kế hoạch chăm sóc vào tuần tới, nộp về cho nhóm trưởng. Đồng thời nhóm trưởng phải đến gặp giáo viên hướng dẫn của khoa sắp đến thực tập để nhận phòng và chỉ tiêu thực tập. Sau đó phổ biến kế hoạch, chỉ tiêu thực tập cho các bạn trong nhóm trước khi chuyển khoa.

+ Kết thúc lâm sàng tại từng khoa, nhóm trưởng có trách nhiệm gặp bác sỹ tại khoa đó để lấy kết quả điểm của các thành viên trong nhóm. Yêu cầu bác sỹ chấm điểm thành phần theo thang điểm 10, làm tròn đến phần nguyên, không có điểm lẻ. Trường hợp bác sỹ cho điểm lẻ, phòng đào tạo sẽ làm tròn xuống: ví dụ: bệnh viện cho 8.5 điểm, phòng đào tạo sẽ lấy điểm: 8.0

+ Sau khi đã hoàn tất việc thực tập, các nhóm trưởng đi chào cám ơn các Thầy cô, bác sỹ, bàn giao phòng ốc và các trang thiết bị khác lại cho khoa theo quy định của Bệnh viện

+ Kết thúc đợt lâm sàng, nhóm trưởng nộp sổ lâm sàng cho giáo viên phụ trách lâm sàng của Nhà trường. Thu toàn bộ bệnh án các khoa hoặc kế hoạch chăm sóc của các khoa nộp về phòng Đào tạo.

+ Các nhóm trưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các thành viên trong tổ nhất trí đề nghị, được giáo viên phụ trách lâm sàng đồng ý thì sẽ được cộng thêm 1 điểm vào điểm thi lâm sàng.

3. Đối với phòng Đào tạo:

          + Phòng đào tạo xây dựng kế hoạch thực tập và giảng dạy cho học sinh tại các Khoa theo từng đợt thực tập và theo từng khối lớp. Mỗi đợt thực tập bao gồm thời gian thực tập, các công việc cần làm, các chỉ tiêu cần thực hiện, các bài giảng thực hành bắt buộc, hình thức kiểm tra và thi.

          + Phòng đào tạo ban hành các loại sổ sách, biểu mẫu quản lý gồm: sổ thực tập lâm sàng cho các nhóm; sổ nhật ký lâm sàng của giáo viên phụ trách, kế hoạch lâm sàng, nội dung lâm sàng.

          + Phòng Đào tạo kết hợp với khoa Y tổ chức thi lâm sàng cho học sinh khi kết thúc đợt thực tập lâm sàng trong vòng 1 tuần kể từ ngày kết thúc. Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi lâm sàng được xét cụ thể dựa trên kết quả phiếu điểm các khoa, danh sách kiểm diện, thái độ, ý thức của học sinh và các bệnh án (KHCS) của HS.

+ Đối với những học sinh không đủ điều kiện dự thi lâm sàng, nhà trường sẽ áp dụng quy chế học lại, kiểm tra lại theo từng trường hợp cụ thể.

4. Tổ chức thi lâm sàng

Hình thức thi lâm sàng là thi vấn đáp. Giáo viên đánh giá bệnh án (KHCS) và đưa ra các câu hỏi liên quan từng bệnh án và tính điểm cho khoa tương ứng. Điểm thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến phần nguyên (không có điểm thập phân).

          Những trường hợp học sinh vẫn đủ điểm thành phần trong các phiếu điểm của bệnh viện nhưng ý thức tổ chức kỷ luật kém sẽ bị trừ ít nhất 1 điểm vào điểm thi lâm sàng.

Những trường hợp vắng mặt không lý do chính đáng bất cứ buổi thực tập lâm sàng nào đều không đủ điều kiện dự thi lâm sàng, phải đi lâm sàng lại buổi thực tập đó và điểm thi lâm sàng tính điểm thi lại.

          Trường hợp kết quả thi lâm sàng của học sinh dưới 5, học sinh được bảo lưu kết quả đi lâm sàng, nhưng làm lại bệnh án và thi lại lâm sàng.

          Trường hợp cả điểm lâm sàng và điểm thi đều dưới 5, học sinh phải thực tập lại.

 5. Hướng dẫn thực hiện:

Những trường hợp vi phạm nội quy của Nhà trường và bệnh viện tùy theo mức độ mà Nhà trường xem xét không cho thực tập, cảnh cáo trước toàn trường, cấm thi, hoặc bắt buộc đi thực tập lại…

Để đảm bảo công tác dạy học thực tập lâm sàng đạt chất lượng, yêu cầu phòng đào tạo phối hợp phòng hành chính, khoa y bố trí ít nhất 01 giáo viên phụ trách lâm sàng tại 1 bệnh viện và đi lâm sàng 2 ngày /tuần.

Ban Giám hiệu giao cho phòng đào tạo chủ trì hướng dẫn, phối hợp với các phòng ban liên quan theo dõi thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc hoặc phát sinh các cán bộ, giáo viên phản ánh với trưởng khoa, phòng. Phòng đào tạo tổng hợp ý kiến, kiểm tra, đối chiếu, tham mưu, trình ban giám hiệu giải quyết.

Nơi nhận:

   - Các Đơn vị, phòng, khoa (Để TH)

      - Ban GH (Để CĐ)

       - Lưu: VT, ĐT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

đã ký

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Bạn cần đăng nhập thành viên để sử dụng chức năng này

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Đôi nét về Trường Trung Cấp Y Dược Bắc Ninh

Trường Trung Cấp Y Dược Bắc Ninh được  thành lập theo quyết định số 396/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trụ sở Trường đặt tại: Phường Khúc Xuyên - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 0241 2460246. Công văn số 1130/UBND-VHKG ngày 11/02/2010 của UBND Thành phố Hà Nội...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website yduocbacninh.com từ đâu?

Nhà trường.

Bạn bè giới thiệu.

Trên công cụ tìm kiếm.

Trên các phương tiện truyền thông khác.

Hỗ trợ trực tuyến

 

  Ban Tuyển Sinh

  Ban Tuyển Sinh 1

0974 124 476

  Ban Tuyển Sinh 2

0989 898 569

Video của Trường

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH TUYỂN SINH: Y SỸ, DƯỢC SỸ, ĐIỀU DƯỠNG