22:38 ICT Thứ tư, 03/07/2013
TUYỂN SINH LIÊN TỤC VÀ XÉT TUYỂN NHIỀU ĐỢT TRONG NĂM: Y SỸ - DƯỢC SỸ - ĐIỀU DƯỠNG
Đăng ký dự tuyển trực tuyến
Thông báo tuyển sinh 2013
Cơ sở Hà Nội

Tin nhà trường

Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN năm 2013

Thứ bảy - 09/03/2013 14:00
Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN năm 2013

Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN năm 2013

Sở GD&ĐT Bắc Ninh hướng dẫn các trường trung học phổ thông (THPT), các phòng GD&ĐT, các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) (gọi chung là các trường chuyên nghiệp) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN hệ chính qui năm 2013 như sau:

 

    UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 


 Số: 218/SGD&ĐT-GDCN

V/v: Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN chính qui năm 2013.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Bắc Ninh, ngày  08   tháng  3 năm 2013

 

 

          Kính gửi: - Các trường trung học phổ thông.

                           - Các phòng giáo dục và đào tạo.

                           - Các trung tâm giáo dục thường xuyên.

                           - Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh.

 

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh Đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính qui năm 2013 tại văn bản 1103/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/03/2011 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Căn cứ Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT, ngày 20/02/2013 của Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh hướng dẫn các trường trung học phổ thông (THPT), các phòng GD&ĐT, các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) (gọi chung là các trường chuyên nghiệp) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN hệ chính qui năm 2013 như sau:

Phần 1.TUYỂN SINH ĐẠI  HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

I.MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI NĂM 2013

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2013 về cơ bản giữ ổn định theo giải pháp “ 3 chung ”.

   Có một số điều chỉnh, bổ sung như sau:

 1.Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học. Nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

2.  Ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyệnnghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (sau đây viết tắt là Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) vàQuyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (sau đây viết tắt là Quyết định số 293/QĐ-TTg).

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định.

3. Thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ được xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định.

4. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo qui định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và 23 huyện trong Quyết định293/QĐ-TTg của Thủ tướng, được hưởng ưu tiên theo khu vực theo hộ khẩu thường trú.

5. Các trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, được xét tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh thuộc khu vực này (trừ những thí sinh đã được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng quy định ở mục 2) với kết quả thi thấp hơn điểm sàn 1,0 điểm và phải học bổ sung kiến thức 01 học kỳ trước khi vào học chính thức.

Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định.

6. Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nghề, TCCN, CĐ nghề và CĐ

chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH, có nguyện vọng học liên thông lên cao đẳng hoặc đại học theo hình thức chính quy phải nộp hồ sơ ĐKDT theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông, dự thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT và được xét tuyển theo nguyện vọng học liên thông đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi vào trường CĐ hoặc trường ĐH.

7. Sửa đổi, bổ sung:

-Khối N thi các môn: Ngữ văn, 02 môn Năng khiếu.

- Khối H thi các môn: Ngữ văn, 02 môn Năng khiếu.

- Khối S thi các môn: Ngữ văn, 02 môn Năng khiếu.

8. Thí sinhchỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm thêm vào và không soạn thảo được văn bản; các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.”

9. Trên cơ sở điểm sàn do Bộ GD&ĐT công bố, chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc xét tuyển, điểm trúng tuyển được xác định theo nguyên tắc: Điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét trước.

  Các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển, bắt đầu từ ngày 20/8/2013. thời gian xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày, tính từ ngày thông báo xét tuyển.  

II. ĐĂNG KÝ DỰ THI  VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

1. Hồ sơ Đăng ký dự thi (ĐKDT)

1.1. Khai hồ sơ ĐKDT:

Mỗi thí sinh muốn dự thi vào 1 tr­ường ĐH, CĐ phải nộp 01 hồ sơ ĐKDT gồm:

+ Một túi hồ sơ (theo mẫu qui định chung của Bộ GD&ĐT), trong đó 2 phiếu đăng ký dự thi có đánh số 1 và 2 (Phiếu số 1 do Sở GD&ĐT lưu giữ, Phiếu số 2 do thí sinh giữ để sử dụng trong các trường hợp cần thiết).

+ Nộp 03 ảnh chân dung cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT (01 ảnh dán ngoài túi hồ sơ và 02 ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã đơn vị ĐKDT, mã tr­ường dự thi ở mặt sau, 02 ảnh này để trong 1 phong bì nhỏ và cho vào trong túi hồ sơ);

+ Nộp03 phong bì đã dán tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ, số điện thoại của thí sinh

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). Nếu là đối t­ượng ưu tiên phải nộp bản sao hợp pháp đối tượng ưu tiên và có xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Nội vụ huyện (thị xã, thành phố).

Chú ý: Riêng thí sinh có nguyện vọng học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, trường CĐ thuộc các đại học thì cần nộp thêm bản photocopy mặt trước của tờ Phiếu ĐKDT số 1

* Khi khai hồ sơ ĐKDT, cần lưu ý như sau:

+ Tại mục 2 của Phiếu ĐKDT, những thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) dăng ký vào học tại các trường có tổ chức thi tuyển đều phải ghi đầy đủ tên trường, ký hiệu trường, khối, mã ngành của trường mà thí sinh sẽ dự thi và có NV1 vào học. 

+ Riêng thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển hoặc hệ CĐ của trường ĐH, phải khai hồ sơ như sau:

 -Ghi đầy đủ  mục 2 nh­ưng không ghi mã ngành.

 - Mục 3: Ghi đầy đủ tên trường, ký hiệu trường, khối thi và mã ngành của trường không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của trường ĐH mà thí sinh có nguyện vọng học(NV1).

 - Nộp thêm 1 bản phôto mặt tr­ước Phiếu ĐKDT số 1.

+ Tại mục 4 phải ghi rõ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu.

+ Phải đảm bảo thông tin trên túi hồ sơ và các Phiếu số 1, 2 trùng nhau.

+ Mỗi túi hồ sơ ĐKDT phải có đủ dấu của tr­ường đang học hoặc của địa ph­ương xác nhận (bao gồm cả dấu họ tên, chức danh của ng­ười đã kí xác nhận).

* Lưu ý: Thí sinh phải nộp đúng đơn vị ĐKDT đã qui định và khai đúng mã trường ĐKDT, mã tr­ường THPT, mã đơn vị ĐKDT, mã khu vực tỉnh, huyện, thành ph; đánh dấu mục thi liên thông.

 1.2. Qui trình thu hồ sơ ĐKDT của các đơn vị ĐKDT:

a. Đối với thí sinh:

+ Thí sinh dự thi đang học lớp 12 trường THPT nào thì nộp hồ sơ ĐKDT cho trường đó.

+ Thí sinh đang học lớp 12 bổ túc THPT tại các trung tâm GDTX phải nộp hồ sơ ĐKDT tại một tr­ường THPT theo qui định của Sở GD&ĐT như sau:

.Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Ninh nộp tại: THPT Hàn Thuyên.

.Trung tâm GDTX Yên Phong nộp tại: THPT Yên Phong 1.

.Trung tâm GDTX số 2 tỉnh Bắc Ninh nộp tại: THPT Quế Võ 1.

.Trung tâm GDTX Tiên Du nộp tại: THPT  Nguyễn Đăng Đạo. 

.Trung tâm GDTX Từ Sơn nộp tại: THPT Lý Thái Tổ.

.Trung tâm GDTX Thuận Thành nộp tại: THPT Thuận Thành 3.

.Trung tâm GDTX Gia Bình nộp tại: THPT Lê Văn Thịnh.

+ Đối với thí sinh tự do (học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc t­ương đương từ năm học 2011 - 2012 trở về tr­ước), thí sinh dự thi liên thông, thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nghề, CĐ nghề, TCCN:

 .Nếu có hộ khẩu tỉnh Bắc Ninh, ở huyện (thị xã, thành phố) nào thì phải nộp hồ sơ ĐKDT tại phòng GD&ĐT huyện (thị xã, thành phố) đó.

 . Sở GD&ĐT Bắc Ninh (Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp) chỉ thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh có hộ khẩu tỉnh ngoài hiện đang học tập, làm việc ở Bắc Ninh (có giấy xác nhận nơi thường trú) ghi theo theo mã ĐKDT vãng lai là B9. Thời gian nhận hồ sơ có Thông báo cụ thể tại Văn phòng Sở GD&ĐT.

Chú ý:

- Các trường THPT của tỉnh chỉ được phép thu hồ sơ ĐKDT của học sinh đang học lớp 12 của trường mình và học viên đang học lớp 12 bổ túc THPT của các trung tâm GDTX (do Sở GD&ĐT qui định) năm học 2012 - 2013.

- Các phòng GD&ĐT không được phép thu hồ sơ ĐKDT của học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT và các trung tâm GDTX năm học 2012 - 2013.

- Tất cả thí sinh tự do, vãng lai phải ghi số Điện thoại trong mục “khi cần báo tin cho ai”.

* Thời gian thu nhận hồ sơ ĐKDT theo hệ thống của Sở GD&ĐT:

 - Từ ngày 11/3 đến 17.00 giờ ngày 11/4/2013 các đơn vị thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh.

- Thời gian các đơn vị ĐKDT bàn giao hồ sơ ĐKDT và lệ phí của thí sinh về Sở GD&ĐT có lịch chi tiết đính kèm.

        (Từ ngày 12/4/2013 đến hết 17.00 giờ ngày 19/4/2013, nếu có nguyện

vọng, thí sinh tự nộp hồ sơ ĐKDT tại các trường tổ chức thi).

Các đơn vị, nhất là các phòng GD&ĐT không được thay đổi thời hạn, không kết thúc việc thu hồ sơ ĐKDT trước, sau thời hạn qui định trên.

Các phòng GD&ĐT phải có trách nhiệm thông báo lịch, đối tượng nhận hồ sơ ĐKDT cho thí sinh tự do có hộ khẩu thường trú tại địa phương (đã tốt nghiệp lớp 12, trung cấp nghề, CĐ nghề, TCCN )

b. Đối với cán bộ tuyển sinh:

- Thu hồ sơ ĐKDT vào những trư­ờng ĐH, CĐ và TCCN có tên trong danh sách do Sở GD&ĐT gửi kèm (Biên bản thu hồ sơ ĐKDT).  

- Kiểm tra kỹ toàn bộ các mục thí sinh đã ghi ở bìa túi hồ sơ và 2 Phiếu ĐKDT để đảm bảo thí sinh đã ghi đúng, đủ và cùng một nội dung chưa. Nếu sai, thiếu, không khớp và tẩy xoá phải yêu cầu học sinh làm lại.

- Kiểm tra đủ ảnh, giấy tờ liên quan hợp lệ và đúng quy định.

- Sau khi đã thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT cán bộ tuyển sinh phải ký tên vào tờ phiếu số 2 và trả lại cho thí sinh giữ.

- Tuyệt đối tránh việc quên, bỏ sót hồ sơ ĐKDT của thí sinh đã thu.

- Cán bộ tuyển sinh có trách nhiệm giải đáp cho thí sinh ĐKDT theo Quy chế và cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2013.

- Cán bộ tuyển sinh phải có trách nhiệm cao, không nhờ ng­ười khác không có nghiệp vụ làm thay hoặc nhận hộ giấy báo thi, giấy báo kết quả thi của thí sinh đơn vị mình. Khi có sai sót trong quá trình xử lí, phân loại chung, Sở GD&ĐT sẽ thông báo và yêu cầu cán bộ tuyển sinh của các đơn vị ĐKDT cần phải liên lạc, có mặt trực tiếp để giải quyết kịp thời.

2. Đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

2.1. Hồ sơ ĐKXT:

Hồ sơ ĐKXT gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi) và 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

2.2. Nộp hồ sơ và lệ phí ĐKXT

a. Trong thời hạn qui định của các trường, thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường.

b. Hồ sơ và lệ phí ĐKXT của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại các trường trong thời hạn qui định của trường, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

c. Nếu không trúng tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ ĐKXT đã nộp, thí sinh được quyền rút hồ sơ ĐKXT. Lệ phí với thí sinh rút hồ sơ và thí sinh không trúng tuyển do Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định.

d. Hàng ngày, các trường nhận và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường thông tin về hồ sơ ĐKXT của thí sinh.

2.3. Một số lưu ý về việc ĐKXT

 a. Thí sinh đã trúng tuyển ĐH, nếu có nguyện vọng học tại trường CĐ địa phương cùng khối thi và trong vùng tuyển, phải làm đơn kèm Giấy báo trúng tuyển gửi trường CĐ có nguyện vọng học để trường xét.

b. Thí sinh dự thi ĐH theo Đề thi chung chỉ được tham gia xét tuyển vào các trường ĐH khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn trở lên; vào các trường CĐ (hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH) khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn CĐ trở lên (không có môn nào bị điểm 0)

c. Thí sinh dự thi CĐ theo Đề thi chung, chỉ được tham gia ĐKXT vào các trường CĐ (hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH) khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn CĐ theo qui định trở lên (không có môn nào bị điểm 0).

III. ĐỢT THI VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH:

Đợt 1:Ngày 04 và 05/7/2013 thi ĐH các khối A, A1 và V. Thí sinh thi khối V sau khi dự thi môn Toán, Lý thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11/7/2013.

Đợt 2:Ngày 09 và 10/7/2013 thi ĐH các khối B, C, D và các khối năng khiếu.  Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa:

- Khối H, N thi môn Ngữ văn theo đề thi khối C;

- Khối M thi Ngữ văn, Toán theo đề thi khối D;

- Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B;

- Khối R thi Ngữ văn, Lịch sử theo đề thi khối C,

thì thi tiếpcác môn năng khiếu đến hết ngày 13/7/2013 (trừ 10 trường tổ chức thi tuyển sinh riêng theo Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui váo các trường khối Văn hóa – Nghệ thuật, đó là:

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

Học viện Âm nhạc Huế, Nhạc viện Thành phố HCM, Trường ĐH Mỹ thuật Thành phố HCM, Trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai.

Đợt 3:Ngày 15 và 16/7/2013 thi CĐ tất cả các khối thi.

Thí sinh thi khối năng khiếu, sau dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21/7/2013.

III. LỆ PHÍ TUYỂN SINH ĐH, CĐ.  

Lệ phí thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ và TCCN sẽ thực hiện theo Thông tư bổ sung, sửa đổi Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT qui định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ĐH, CĐ và TCCN.

Phần 2. CÔNG TÁC TUYỂN SINH HỆ TCCN NĂM 2013

Hiện tại đến thời điểm này (10/3/2013), Bộ GD&ĐT chưa có hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN.

Khi có Hướng dẫn, Sở GD&ĐT sẽ trển khai đến các trường TCCN và các cơ sở có đào tạo TCCN toàn tỉnh.

          Phần 3.TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐ VÀ TCCN NĂM 2013                              

Để làm tốt công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2013, Sở GD&ĐT Bắc Ninh yêu cầu:

1. Đối với Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp của Sở GD&ĐT:

- Tham mưu với Lãnh đạo Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tuyển sinh nhằm đánh giá những ưu, khuyết về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2012 và Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2013 theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức tốt Ngày Tư vấn tuyển sinh tại các Trường THPT theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

- Tổ chức tập huấn cụ thể, chi tiết cho cán bộ tuyển sinh các đơn vị, cung cấp đầy đủ tài liệu, mẫu mã, hồ sơ về tuyển sinh cho học sinh và các đơn vị ĐKDT; chủ động kiểm tra, tư vấn và hướng dẫn các đơn vị trong suốt quá trình tuyển sinh.

-  Được thuê địa điểm, trang thiết bị để làm công tác tuyển sinh được an toàn, đảm bảo kỹ thuật và thời gian theo lịch của Bộ GD&ĐT.

- Được ký các hợp đồng với các cơ sở tin học để có nhân lực tham gia nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý kỹ thuật hồ sơ ĐKDT của toàn tỉnh; trả, nhận giấy báo thi, giấy báo kết quả thi, giấy trúng tuyển cho các đơn vị và thí sinh ... theo yêu cầu, qui định của Bộ GD&ĐT.

- Có trách nhiệm xử lý kịp thời những sai sót của thí sinh các đơn vị ĐKDT trong suốt quá trình tuyển sinh; được đến các trường ĐH, CĐ xử lý những sai sót về tuyển sinh.

- Kiểm tra công tác tư vấn ngành nghề, lựa chọn trường thi của các đơn vị; kiểm tra, giúp đỡ thu nhận và sử dụng phần mềm tuyển sinh của các đơn vị ĐKDT.

- Xây dựng kế hoạch, thời gian bàn giao hồ sơ ĐKDT, quản lý lệ phí và hồ sơ ĐKDT từ các đơn vị ĐKDT về Sở, từ Sở về Bộ đảm bảo an toàn, chính xác, đúng thời gian. Được sử dụng lệ phí theo đúng qui định hiện hành.

 - Tham mưu với Lãnh đạo Sở để lập đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong tổ chức tuyển sinh đối với các trường ĐH, CĐ TCCN đóng trên địa bàn theo Nghị định sô 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

- Tập hợp thông tin, phân tích kịp thời kết quả về tuyển sinh sau kỳ thi ĐH, CĐ và TCCN năm 2013 cho các cấp quản lý.

2. Đối với các trường ĐH, CĐ và TCCN trên địa bàn:

 - Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, Qui chế tuyển sinh để lựa chọn hình thức tuyển sinh phù hợp với thực tế trường mình - nhất là các tiêu chí xét tuyển - cũng như việc thông báo cho thí sinh biết các thông tin về công tác tuyển sinh của mỗi trường.

- Làm tốt công tác tư vấn với phụ huynh, phối hợp với các trường THPT để cuốn hút học sinh có sức học trung bình, học sinh không đỗ các trường ĐH, CĐ vào học các trường TCCN của tỉnh Bắc Ninh.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển để tổ chức tốt công tác tuyển sinh theo đúng Qui chế của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện nghiên túc chế độ báo cáo tuyển sinh kịp thời, chính xác về Bộ và Sở GD&ĐT trước và sau khi kết thúc tuyển sinh.

3. Đối với các trường THPT, trung tâm GDTX, phòng GD&ĐT.  

- Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai các giải pháp phân luồng, tư vấn ngành nghề, lựa chọn trường thi cho học sinh sau THPT nói

chung và học sinh lớp 12 nói riêng tại Hội nghị phân luồng học sinh THPT do Sở GD&ĐT tổ chức chỉ đạo ngày 28/02/2013 tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á.  

- Thông báo rộng rãi cho học sinh được biết lịch phát sóng về Tư vấn mùa thi 2013 của Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh do Sở GD&ĐT phối hợp với Tỉnh đoàn và Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh tổ chức (có thông báo riêng) để học sinh theo dõi và nắm được nhiều thông tin quan trọng, bổ ích định hướng chọn ngành nghề, trường thi, khối thi.

- Cán bộ tuyển sinh các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững yêu cầu về nghiệp vụ tuyển sinh để hướng dẫn chi tiết việc khai, nộp hồ sơ ĐKDT cho học sinh nhằm đảm bảo tiến độ, kịp thời. Đặc biệt phải phân loại chính xác tuyệt đối hồ sơ ĐKDT theo đúng các mục có trong Biên bản do Sở GD&ĐT gửi các đơn vị ĐKDT.

Xử lý nhanh, dứt điểm những sai xót, vướng mắc trong quá trình tuyển sinh. Có trách nhiệm trả giấy báo thi, giáy báo kết quả thi, giấy trúng tuyển kịp thời, chính xác cho tất cả thí sinh ĐKDT.

- Giao cho các trường THPT, bằng các nguồn thông tin khác nhau, chịu trách nhiệm tập hợp, thống kê số học sinh đã học tại trường hàng năm đỗ vào các trường ĐH, CĐ và TCCN để kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT. 

Trên đây là hướng dẫn về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN hệ chính qui năm 2013 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị cần liên hệ với Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp của Sở GD&ĐT để được giải đáp, giúp đỡ./.

                                            

               Nơi nhận                                                                     KT. GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;                                                                                 (đã ký)

- Lãnh đạo Sở; CĐ ngành

- Các phòng ban VP Sở;

- Lưu VT, GDTX-GDCN.  

 

 

                                                                      Trịnh Văn Điền

 

 

 

 

PHỤ LỤC VỀ TUYỂN SINH NĂM 2013

 

      I. QUY ĐỊNH MÃ VÙNG VÀ KHU VỰC TUYỂN SINH 2013

TỈNH BẮC NINH :  19

Mã huyện, thị xã, thành phố

 

 

TT

Huyện, thị xã, thành phố

1.   

Thành phố Bắc Ninh

01

2.   

Huyện Yên Phong

02

3.   

Huyện Quế Võ

03

4.   

Huyện Tiên Du

04

5.   

Thị xãTừ Sơn

05

6.   

Huyện Thuận Thành

06

7.   

Huyện Gia Bình

07

8.   

Huyện L­ương Tài

08

 

        II. QUY ĐỊNH  KHU VỰC ĐĂNG KÝ DỰ  THI

 

* Thành phố Bắc Ninh và Thị xã Từ Sơn: Khu vực 2 (Ký hiệu KV2)

       * Các huyện còn lại: Khu vực 2 - Nông thôn  (Ký hiệu KV2-  NT).

       * Riêng thí sinh tự do (Thị xã Từ Sơn) tốt nghiệp năm 2009 trở về trư­ớc vẫn h­ưởng khu vực 2-NT.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


         III. QUY ĐỊNH MÃ TR­ƯỜNG, MÃ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI , MÃ THÀNH PHỐ, THỊ XÃ, HUYỆN VÀ MÃ KHU VỰC DỰ THI TỈNH BẮC NINH NĂM 2013.

 

 

TT

 

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã trường

đơn vị

ĐKDT

Mã huyện,

thành phố

Khu vực

0

Sở GD-ĐT Bắc Ninh+Vãng lai

 

00 + B 9

01

 

1

Phòng GD&ĐT TP B.Ninh

01

01

01

KV 2

2

Phòng GD&ĐT Yên Phong

02

02

02

KV 2 NT

3

Phòng GD&ĐT Quế Võ

03

03

03

KV 2 NT

4

Phòng GD&ĐT Tiên Du

04

04

04

KV 2 NT

5

Phòng GD&ĐT TX Từ Sơn

05

05

05

KV 2 NT

6

Phòng GD&ĐT Thuận Thành

06

06

06

KV 2 NT

7

Phòng GD&ĐT Gia Bình

07

07

07

KV 2 NT

8

Phòng GD&ĐT L­ương Tài

08

08

08

KV 2 NT

9

THPT Chuyên Bắc Ninh

09

09

01

KV 2

10

THPT Gia Bình 1

010

10

07

KV 2 NT

11

THPT Lê Văn Thịnh

011

11

07

KV 2 NT

12

THPT Hoàng Quốc Việt

012

12

01

KV 2

13

THPT Hàn Thuyên

013

13

01

KV 2

14

THPT Lư­ơng Tài 1

014

14

08

KV 2 NT

15

THPT L­ương Tài 2

015

15

08

KV 2 NT

16

THPT Lý Thái Tổ

016

16

05

KV 2

17

THPT Ngô Gia Tự

017

17

05

KV 2

18

THPT Quế Võ 1

018

18

03

KV 2 NT

19

THPT Quế Võ 2

019

19

03

KV 2 NT

20

THPT Quế Võ 3

020

20

03

KV 2 NT

21

THPT Thuận Thành 1

021

21

06

KV 2 NT

22

THPT Thuận Thành 2

022

22

06

KV 2 NT

23

THPT Thuận Thành 3

023

23

06

KV 2 NT

24

THPT Tiên Du 1

024

24

04

KV 2 NT

25

THPT Lí Th­ường Kiệt

025

25

01

KV 2

26

THPT Yên Phong 1

026

26

02

KV 2 NT

27

THPT Lí Nhân Tông

027

27

01

KV 2

28

THPT Bắc Ninh

028

28

01

KV 2

29

THPT Gia Bình 3

029

29

07

KV 2 NT

30

THPT Lư­ơng Tài 3

030

30

08

KV 2 NT

31

THPT Nguyễn Du

031

31

01

KV 2

32

THPT Nguyễn Trãi

032

32

02

KV 2 NT

33

THPT Phố Mới

033

33

03

KV 2 NT

34

THPT Thiên Đức

034

34

06

KV 2 NT

35

THPT Trần Nhân Tông

035

35

04

KV 2 NT

36

THPT Từ Sơn

036

36

05

KV 2

37

Trung tâm GDTX tỉnh

037

37

01

KV 2

38

Trung tâm GDTX Yên Phong

038

38

02

KV 2 NT

39

Trung tâm GDTX Quế Võ

039

39

03

KV 2 NT

40

Trung tâm GDTX Tiên Du

040

40

04

KV 2 NT

41

Trung tâm GDTX Từ Sơn

041

41

05

KV 2

42

Tr. tâm GDTX Thuận Thành

042

42

06

KV 2 NT

43

Trung tâm GDTX Gia Bình

043

43

07

KV 2 NT

44

Trung tâm GDTX L­ương Tài

044

44

08

KV 2 NT

45

Trung cấp Nghề Bắc Ninh

045

45

01

KV 2

46

CĐ Nghề Cơ điện và XD -BN

046

46

01

KV 2

47

THPT Trần H­ưng Đạo

047

47

03

KV 2 NT

48

THPT Nguyễn Đăng Đạo

048

48

04

KV 2 NT

49

THPT Yên Phong 2

049

49

02

KV 2 NT

50

THPT Hàm Long

050

50

01

KV 2 NT

51

THPT Lê Qúy Đôn

051

51

04

KV 2 NT

52

THPT Tư­ thục Hải á

052

52

08

KV 2 NT

53

THPT Nguyễn Văn Cừ

053

53

05

KV 2

54

THPT Kinh Bắc

054

54

05

KV 2 NT

55

PT Năng khiếu TDTT olimpic

055

055

05

KV 2

56

CĐ Công nghiệp Hưng Yên (cs2)

056

056

05

KV 2

57

Tc Nghề KTKT Liên đoàn LĐ

058

058

01

KV2

 

(Tổng số có 57 đơn vị đăng kí dự thi năm 2013).

 

 

 

 

 

 

         IV. QUI ĐỊNH VỀ LỊCH NHẬN HỒ SƠ CỦA THÍ SINH VÀ LỊCH BÀN GIAO HỒ SƠ ĐKDT TỈNH BẮC NINH NĂM 2013.

 

            A. Lịch nhận hồ sơ ĐKDT tại các đơn vị:

 

1. Các đơn vị thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh từ  11/3/2013 đến 17h00 ngày 11/4/2013 (không kết thúc tr­ước hoặc sau 17h00 ngày 11/4/2013).

2. Sở GD&ĐT chỉ thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh vãng lai mã B9 vào các ngày:  ).

3. Các tr­ường ĐH, CĐ thu hồ sơ ĐKDT từ 12/4/2013 đến 17h00 ngày 19/4/2013.  

            B. Lịch bàn giao hồ sơ ĐKDT dự thi ĐH, CĐ về Sở GD&ĐT:

 

 Ngày

 Buổi

                           Đơn vị nộp hồ sơ

 

12/4

Sáng

THPT: Nguyễn Du, Từ Sơn, Ngô Gia Tự,

Chiều

THPT: Quế Võ 2, Quế Võ 3, Lí Th­ường Kiệt.

 

 

13/4

Sáng

THPT: Quế Võ 1, Hoàng Quốc Việt, Kinh Bắc.

Chiều

THPT: Lê Văn Thịnh, Gia Bình 3, Lí Nhân Tông.

 

14/4

Sáng

THPT: Chuyên, Hàn Thuyên, Hàm Long, Nguyễn Văn Cừ

Chiều

Phòng GD&ĐT: Bắc Ninh, Yên Phong, Quế Võ.

 

15/4

Sáng

Phòng GD&ĐT: Tiên Du, Từ Sơn, Thuận Thành.

Chiều

Phòng GD&ĐT: Gia Bình, Lư­ơng Tài, THPT Lư­ơng Tài 3,

 

16/4

Sáng

THPT: Thuận Thành 1, Thuận Thành 2, Thuận Thành 3.

Chiều

THPT: Yên Phong 2, Nguyễn Trãi, Lí Thái Tổ

 

17/4

Sáng

THPT: Phố Mới, Lê Qúy Đôn, Tiên Du 1.

Chiều

THPT:Nguyễn Đăng Đạo, Trần Nhân Tông, Thiên Đức

 

18/4

Sáng

THPT: L­ương Tài 1, L­ương Tài 2, Hải Á

Chiều

THPT: Gia Bình 1,  Yên Phong 1.

 

 5. Sở GD&ĐT phân loại, tổng hợp, xử lí dữ liệu hồ sơ ĐKDT toàn tỉnh trong tháng 4/2013 và bàn giao cho các tr­ường, cho Bộ GD&ĐT hồ sơ, lệ phí và truyền dữ liệu từ ngày 02/5/2013 đến ngày 05/5/2013.

6. Từ 30/5-5/6/2013 gửi Giấy báo thi cho thí sinh.

 

 

 
 

 

 

 

 


V. HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN LOẠI, SẮP XẾP HỒ SƠ ĐKDT, LẬP DANH SÁCH THÍ SINH ĐKDT VÀ BÀN GIAO HỒ SƠ CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐKDT VỀ SỞ GD&ĐT:

 

1. Các đơn vị ĐKDT sau khi dừng nhận hồ sơ ĐKDT cần sắp xếp hồ sơ ĐKDT theo từng trư­ờng, với 1 trư­ờng theo từng khối, trong khối theo từng ngành. Sau đó rút và xếp riêng tờ Phiếu số 1, bản photo phiếu số 1 đúng theo thứ tự như­ túi hồ sơ.

2. Sau khi đã phân loại, các trư­ờng sẽ nhập thông tin trực tiếp trên túi hồ sơ ĐKDT theo tài liệu hướng dẫn và đĩa tuyển sinh 2013 đã tập huấn tại Sở.

3. Các đơn vị khi nhập xong hồ sơ ĐKDT của thí sinh, phải kiểm dò, ghi dữ liệu hồ sơ ĐKDT của đơn vị vào đĩa CD và in danh sách thí sinh theo trư­ờng, khối  ngành thứ tự từ ĐH đến CĐ và TCCN để bàn giao cho Sở GD&ĐT.

4. Để bàn giao chính xác và nhanh chóng cán bộ tuyển sinh cần phải:

- Mỗi trư­ờng, mỗi khối thi phải có tờ bọc ngoài bằng giấy men học sinh hoặc giấy khổ A 3; không dùng giấy nháp, giấy khổ khác để bao ngoài.

 - Dùng bút dạ ghi rõ theo thứ tự từ ttên xuống d­ưới: tên và mã đơn vị ĐKDT, ký hiệu trường ĐH, CĐ và số l­ợng hồ sơ ĐKDT theo từng khối thi (có đơn vị ghi rất dài mà không rõ nội dung); hồ sơ của mỗi trư­ờng phải đ­ược buộc gọn bằng dây ni lông mềm hoặc dây chun và xếp theo thứ tự quy định khi bàn giao (không dùng ghim).

- Thứ tự bàn giao hồ sơ ĐKDT phải theo đúng thứ tự trong biên bản đã gửi, khi bàn giao hồ sơ mỗi đơn vị in 02 biên bản theo mẫu của Sở GD&ĐT.

- Cán bộ tuyển sinh bàn giao cho Sở: Túi hồ sơ, Phiếu số 1, bản photo Phiếu số 1, bản in danh sách thí sinh, đĩa dữ  liệu hồ sơ ĐKDT của đơn vị và ký biên bản bàn giao.

                                      -----------------------------------------------

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: So Giao duc Bac Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: các trường, các
Bạn cần đăng nhập thành viên để sử dụng chức năng này

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Đôi nét về Trường Trung Cấp Y Dược Bắc Ninh

Trường Trung Cấp Y Dược Bắc Ninh được  thành lập theo quyết định số 396/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trụ sở Trường đặt tại: Khúc Toại - Khúc Xuyên - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 0241 2460246. Công văn số 1130/UBND-VHKG ngày 11/02/2010 của UBND Thành phố Hà...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website yduocbacninh.com từ đâu?

Nhà trường.

Bạn bè giới thiệu.

Trên công cụ tìm kiếm.

Trên các phương tiện truyền thông khác.

Hỗ trợ trực tuyến

 

  Ban Tuyển Sinh

  Ban Tuyển Sinh 1

  Ban Tuyển Sinh 2

Video của Trường

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH TUYỂN SINH: Y SỸ, DƯỢC SỸ, ĐIỀU DƯỠNG