Thông báo tuyển sinh chuyển đổi

Hình ảnh

Hình ảnh

Trường trung cấp Y Dược Bắc Ninh thông báo tuyển sinh hệ chuyển đổi từ Y sỹ sang Điều dưỡng:

  

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH

–––––––––––

Số:      /TBTS - YDBN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––

         Bắc Ninh,  ngày      tháng    năm  2013        

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Hệ đào tạo chứng chỉ Điều  dưỡng

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT),

Trung học bổ túc (THBT) và tốt nghiệp Y sỹ (Đối với học sinh đang theo học ngành Y sỹ tại Trường, được đăng ký vào học sau khi hết năm thứ nhất)

2. Thời gian đào tạo: 03 tháng

Sau khi hoàn thành khoá học, học sinh sẽ được Nhà trường cấp chứng chỉ đã hoàn thành chương trình chuyển đổi từ Y sỹ  sang Điều dưỡng của Nhà trường.

3.Địa điểm đào tạo: Tại các cơ sở đào tạo của Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

            - 01 sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương;

            - 01 Bản sao công chứng bằng TCCN ngành Y sỹ;

            - 01 Bản sao công chứng bảng điểm;

            - 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ báo tin;

            - Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục nhận hồ sơ và mở lớp nhiều đợt trong năm

5. Học phí và kinh phí đào tạo: 2.500.000 đ/ học sinh / khoá          

6. Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ:

            1. Tại Bắc Ninh: Khúc Toại - Khúc Xuyên - TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh;

                 Điện thoại: 02412460246; 0977284855; 

             2. Tại Hà Nội: Trung tâm Dạy nghề Thanh Trì - Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội.

                 Điện thoại:  043 686 6201; 0976 124 476

             3. Tại Nghệ An: Số 17 Nguyễn Phong Sắc - Phường Hưng Dũng - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An

                  Điện thoại: 0383 846439;  0972 497 649.

             * Nhà trường có ký túc xá cho học sinh học tại Bắc Ninh (phòng khép kín, giá 70.000đ/HS/tháng)

  Website: http://yduocbacninh.com

Nơi nhận:

- BGH;

- PĐT, TV

- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu

- Lưu VT

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

ThS. Trần Phương Thảo

         

  

Tác giả bài viết: admin