Các biểu mẫu Đào tạo (Click vào đây để download)

Các biểu mẫu Đào tạo của trương Trung cấp Y Dược Bắc Ninh

Học sinh có thể click vào các link dưới đây để tải những biểu mẫu sau:

- Đơn đề nghị chuyển điểm:

/uploads/download/files/Bieu mau/de nghi chuyen diem (trong truong).doc

Tác giả bài viết: admin