Các biểu mẫu HS-SV (Click vào đây để download)

Các biểu mẫu học sinh sinh viên của trương Trung cấp Y Dược Bắc Ninh

Học sinh có thể click vào các link dưới đây để tải những biểu mẫu sau:

- Xác nhận học sinh - Sinh viên:

/uploads/download/files/Bieu mau/02-xac-nhan-hoc-sinh-sinh-vien.doc

- Giẫy xác nhận vay vốn:

/uploads/download/files/Bieu mau/01-giay-xac-nhan-vay-von-hssv_1.doc

- Giấy cam kết trả nợ:

/uploads/download/files/Bieu mau/02-giay-cam-ket-tra-no.doc

- Đăng ký thông tin cá nhân:

/uploads/download/files/Bieu mau/03 - so dang ky thong tin ca nhan.doc

- Đơn xin tạm nghỉ học:

/uploads/download/files/Bieu mau/04 - Don xin tam nghi hoc.doc

- Đơn xin tiếp tục đi học:

/uploads/download/files/Bieu mau/05 Don xin tiep tuc theo hoc.doc

- Đơn xin bảo lưu:

/uploads/download/files/Bieu mau/06 - Don xin bao luu.doc

- Đơn xin thôi học:

/uploads/download/files/Bieu mau/07 - Don xin thoi hoc.doc

- Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên:

/uploads/download/files/Bieu mau/08 - don cap lai the SV.doc

- Phiếu đánh giá rèn luyện:

/uploads/download/files/Bieu mau/09.Phieu danh gia ren luyen.DOC

- Đơn cấp lại giấy báo tập trung:

/uploads/download/files/Bieu mau/11 - don cap lai giay bao tt.doc

- Đơn miễn giảm học phí:

/uploads/download/files/Bieu mau/Mien giam hoc phi.doc

- Quy định sử dụng thẻ sinh viên:

/uploads/download/files/Bieu mau/Quy dinh su dung the HSSV 4.12.2006.doc

- Khung xử lý vi phạm kỷ luật:

/uploads/download/files/Bieu mau/khung xu ly vi pham ky luat - TCBK.doc

Tác giả bài viết: admin