Thông báo mở lớp tại Cầu Giấy - Hà Nội

Thông báo mở lớp tại Cầu Giấy - Hà Nội
Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh thông báo mở lớp các chuyên ngành Y sỹ Đa khoa, Điều Dưỡng, Dược Sỹ học trong và ngoài giờ hành chính năm 2012 địa điểm đào tạo Tại 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầy Giấy - Hà Nội:

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH - CHI NHÁNH HÀ NỘI

THÔNG BÁO MỞ LỚP

Trung cấp chuyên nghiệp năm 2012

1. Ngành đào tạo: Y sỹ Đa khoa, Điều dưỡng, Dược sỹ.

  2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT trở lên.

  3.Thời gian đào tạo: Trong và ngoài giờ hành chính.

  4. Hình thức tuyển:

           - Học sinh đã tốt nghiệp THPT: Xét tuyển điểm học bạ -  Học 02 năm;

           -Học sinh đã tốt nghiệp TCCN trở lên: Tuyển thẳng -  Học 1.5 năm.

   5. Địa điểm nhận hồ sơ: Đường Ngũ Hiệp - Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội (Tuyến xe Buýt số 8 - Điểm đỗ Cầu Đông Mỹ)

5. Địa điểm đào tạo:

v    Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh - Chi nhánh Hà Nội:

ĐC: Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

v    Điện thoại: 043 686 6201;  0976 124 476

v    Website:http://yduocbacninh.com