Thông báo tuyển sinh 2014

Hình ảnh

Hình ảnh

Tuyển sinh trung cấp Y - Dược hệ chính quy năm 2014:

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH

 

–––––––––––

Số:        /TBTS-YDBN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––

Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2014

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014

 

1. Ngành đào tạo:                - Y sỹ

                                                - Điều dưỡng

                                                - Dược sỹ trung cấp

  2. Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), Trung học  bổ túc (THBT) trở lên, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  3. Hình thức tuyển và thời gian đào tạo: 

      - Xét điểm học bạ đối với học sinh tốt nghiệp THPT, THBT - Học 02 năm

      - Tuyển thẳng đối với học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên (TCCN) - Học 1.5 năm

4. Địa điểm đào tạo: Tại các cơ sở đào tạo của Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh:

              - Cơ sở 1: TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

              - Cơ sở 2: Thanh Trì - TP. Hà Nội.

              - Cơ sở 3: TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An.

              - Cơ sở 4: TP Hải Phòng

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

               - 01 Phiếu đăng ký tuyển sinh (ĐKTS) Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014

               theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

               - 01 Bản sao công chứng học bạ THPT (THBT);

               - 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc giấy chứng

            nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2014;

                - Bản sao bảng điểm + bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên (nếu có)

               - 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ báo tin;

                     - Lệ phí đăng ký dự tuyển: 30.000đ/ hồ sơ.

               - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/3/2014

               - Tuyển sinh và xét tuyển nhiều đợt trong năm.

               - Có các lớp học trong và ngoài giờ hành chính.

                 Sau khi tốt nghiệp, học sinh được cấp bằng chính quy, được liên thông lên Cao đẳng, Đại học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

6. Học phí và kinh phí đào tạo:        750.000đ/ tháng

7. Địa điểm đào tạo và nhận hồ sơ:  Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh

* Tại Bắc Ninh: Phường Khúc Xuyên - TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh.

* Tại Hà Nội: - Trung tâm Dạy nghề Huyện Thanh Trì - Liên Ninh - Thanh Trì -  Hà Nội

                        - Số 85 Lương Định Của - Phường Phương Mai - Quận Đống Đa - TP Hà Nội (Phòng 202)

       * Tại Hải Phòng:

                               - 156/109 Đường Trường Chinh – khu Công Nghiệp Đồng Hoà – Quận Kiến An – TP Hải Phòng

                                           ( trong trường Cao đẳng nghề Duyên Hải).           

        * Tại Nghệ An: Số 17 Đường Nguyễn Phong Sắc - Phường Hưng Dũng - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

     Điện thoại:   0241 2460246;    043 686 6201;    0976 124 476.     

 Website:http://yduocbacninh.com

   

Nơi nhận:

-          BGH (để biết)

-          Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu

-          Lưu VT, ĐT

 

                                     KT HIỆU TRƯỞNG

                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                   (đã ký)

 

                                        ThS. Trần Thị Hoa