Thông báo tuyển sinh năm 2012

Thông báo tuyển sinh năm 2012
Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2012 như sau:

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH

–––––––––––

Số:      /TBTS-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––

Bắc Ninh, ngày      tháng    năm 2012

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2012

 

1. Ngành đào tạo:           - Y sỹ đa khoa

                                            -  Điều dưỡng Đa khoa

                                            - Dược sỹ

  2. Đối tượng tuyển sinh:Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), Trung học bổ túc (THBT) trở lên, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Thời gian đào tạo:     02 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT, THBT;

                           1,5 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp TCCN trở lên.

4.Địa điểm đào tạo:Tại các cơ sở đào tạo của Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh:

              - Cơ sở 1: TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

              - Cơ sở 2: Thanh Trì - TP. Hà Nội.

              - Cơ sở 3: TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An.

5. Hình thức tuyển:  Xét tuyển điểm học bạ đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT, THBT.

                                         Tuyển thẳng đối với học sinh đã tốt nghiệp TCCN trở lên.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- 01 Phiếu đăng ký tuyển sinh (ĐKTS) Trung cấp chuyên nghiệp năm 2012

      theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- 01 Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc THBT;

- 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc giấy chứng

      nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2012);

- 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ báo tin;

- Lệ phí đăng ký dự tuyển:         30.000đ/ hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục tuyển sinh và xét tuyển nhiều đợt trong năm.

7. Học phí và kinh phí đào tạo:          750.000đ/ tháng

8. Địa điểm đào tạo và nhận hồ sơ:  Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh

-    Tại Bắc Ninh: Số 15 Nguyễn Văn Cừ - P. Ninh Xá - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

      -    Tại Hà Nội: Đường Ngũ Hiệp - Đông Mỹ - Thanh Trì - TP. Hà Nội (Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải).

-    Tại Nghệ An: Số 17 Đường Nguyễn Phong Sắc - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

-     Điện thoại:   0241 2460246;    043 686 6201;    0383 846 439;    0976 124 476.

-    Website:http://yduocbacninh.com

Nơi nhận:

-          BGH (để biết)

-          Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu

-          Lưu VT, ĐT

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

ThS. Lê Đức Mạnh

Tác giả bài viết: Admin