Trung cấp Y - Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh năm 2011

Trung cấp Y - Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh năm 2011
Trường Trung cấp Y - Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2011 như sau:

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y - DƯỢC

THĂNG LONG

––––––––––––––––––

Số: 01/TBTS - ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––

         Bắc Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NĂM 2011

Trường Trung cấp Y - Dược Thăng Long  thông báo tuyển sinh:

 

1. Ngành đào tạo:                  - Dược sỹ trung cấp

2. Đối tượng tuyển sinh:

 - Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc Trung học bổ túc (THBT).

- Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT và có bằng Dược tá

3. Thời gian đào tạo:

- Học 02 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT;

- Học 15 tháng đối với học sinhđã tốt nghiệp THPT hoặc THBT và có bằng Dược tá.

4.Địa điểm đào tạo: Tại cơ sở đào tạo của Trường Trung cấp Y - Dược Thăng Long.

5. Hình thức tuyển:  Xét tuyển theo điểm học bạ THPT.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- 01 Phiếu đăng ký tuyển sinh (ĐKTS) Trung cấp chuyên nghiệp năm 2011

  theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- 01 Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc THBT;

- 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc giấy chứng;

  nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2011);

- 01 Bản sao công chứng bằng Dược tá (Đối với hệ đào tạo 15 tháng);

- 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ báo tin và số điện thoại (nếu có);

- Lệ phí đăng ký dự tuyển:        36.500đ/ Hồ sơ;

- Thời gian nhận hồ sơ:           Từ ngày 01/4/2011.

7. Học phí và kinh phí đào tạo:

- Học phí :                                  300.000đ/ tháng.

 - Kinh phí đào tạo:                  400.000đ/ tháng.

8. Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ:

* Trường Trung cấp Y - Dược Thăng Long

Địa chỉ: Số 213 Ngô Gia Tự - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh;

Điện thoại: 0241 6282 181;  0976 124 476

* Phòng 201 Trung tâm dạy nghề Huyện Thanh Trì – Xã Liên Ninh – Huyện Thanh Trì – TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04 2214 0351; 0976 124 476.

Lưu ý: Học sinh có thể gửi hồ sơ dự tuyển qua đường Bưu điện theo địa chỉ trên.

  

 

Nơi nhận:

-          BGH, PĐT, TV

-          Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu

-          LưuVT

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Ths. Trần Thị Hoa

Tác giả bài viết: Admin