Thông báo lịch nghỉ hè

Thông báo lịch nghỉ hè
Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh - Thông báo kế hoạch nghỉ hè cho học sinh năm học 2012 -2013 cụ thể như sau:

admin