Thông báo tuyển sinh năm 2011

Thông báo tuyển sinh năm 2011
Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2011 như sau:

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH

–––––––––––

Số: 01 /TBTS-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––

Bắc Ninh, ngày 15  tháng 3  năm 2011

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2011

 

1. Ngành đào tạo:                - Dược sỹ trung cấp

                                                - Điều dưỡng Đa khoa

                                  - Y sỹ đa khoa

 

 

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT)

Trung học bổ túc (THBT) hoặc tương đương; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Thời gian đào tạo: 02 năm

4.Địa điểm đào tạo: của Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh

              - Cơ sở 1: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh

              - Cơ sở 2: Thanh Trì - TP. Hà Nội

              - Cơ sở 3: TP Vinh – Nghệ An

5. Hình thức tuyển: Xét tuyển theo điểm học bạ THPT, THBT

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- 01 Phiếu đăng ký tuyển sinh (ĐKTS) Trung cấp chuyên nghiệp năm 2011

  theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                        - 01 Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc THBT;

- 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc giấy chứng

  nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2011);

                        - 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ báo tin;

            - Lệ phí đăng ký dự tuyển:             30.000đ/ hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:                   Từ ngày 01/4/2011.

- Dự kiến thời gian xét tuyển          Từ tháng 6/ 2011 cho đến khi hết chỉ tiêu được giao.

7. Học phí và kinh phí đào tạo:

            - Học phí :                                         300.000đ/ tháng

            - Kinh phí đào tạo:                           400.000đ/ tháng

 8. Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ: Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh

Số 15 Nguyễn Văn Cừ - P. Ninh Xá - TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh;

  Điện thoại: 0241 246 0246; 0977 284 855;  0989 242 969.

P201 Trung tâm Dạy nghề huyện Thanh Trì – Liên Ninh – Thanh Trì – Hà Nội

            Điện thoại: 04 221 84968; 0976 124 476

Số 17 Nguyễn Phong Sắc – P. Hưng Dũng – TP. Vinh – tỉnh Nghệ An

              Điện thoại: 0383 846 439; 0976 124 476; 0982 342 868.

 

 

Nơi nhận:

-          BGH, PĐT, TV

-          Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu

-          Lưu VT

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Ths. Trần Công Chiến

Tác giả bài viết: Admin